HIR har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler). I år ble den totale summen 2 705 327 kr. I tillegg til den ordinære tildelingen på 2 417 642 kr fikk idretten en gledelig nyhet om at regjeringen ville styrke årets fordeling med ytterligere 50 millioner kroner. For Halden utgjorde dette 287 685 kr ekstra midler til barn og unge. LAM fordeles etter 75% som hodestøtte og 25% fordeles etter søknader etter disse kriteriene (ikke prioritert rekkefølge):

–          Tiltak for barn

–          Tiltak som har til hensikt å hindre frafall blant de eldste barn og ungdommer

–          Rekruttere og utdanne trenere og ledere

–          Tiltak for inkludering av innvandrere i idretten

–          Tiltak for inkludering av de som ikke kommer inn i idretten av økonomiske eller sosiale årsaker

–          Oppstart av ny aktivitet og nybegynnertiltak

–          Tiltak og utstyr som faller under prosjektet «Sammen om Halden».

–          Miljøskapende arbeid

 

 

Hodestøtte

Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Medlemstallene baseres på den årlige idrettsregistreringen til NIF. Alle klubber får minimum 1000 kr.

Hvis det ikke er søknader nok som fyller de søknadsbaserte midlene, vil resterende beløp fordeles som hodestøtte.

Share This