Halden Idrettsråd lovverk.

Oppdatert 12. februar 2020

NIFs Lov om idrettsråd

§ 8-1 Opprettelse
(1) I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for
idrettslag som er medlem i NIF. Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes
idrettsråd i kommunene.
(2) Med dispensasjon fra Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt15 kan det
opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
§ 8-2 Oppgaver
(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.
Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene
og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
(2) Idrettsrådet skal:
– styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
– foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
– dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale
idrettspolitiske handlingsprogram,
– være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom
offentlig og frivillig virke.
(3) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver
primært på lokalt nivå.
(4) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen
gjennom idrettsrådet.

Se hele NIFs lov om Idrettsråd, scroll ned til §8 

NYHET – Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov

Antidoping Norge

World Anti-Doping Agency (WADA)

Politiattest for idrettslag

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Johan Stangsplass 2,
1767 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

14 + 7 =

Share This