Halden Idrettsråd lovverk i pdf her. Sist endret 7.2.2022

NIFs Lov om idrettsråd
I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner. (NIFs lov § 8)
§8-2. Oppgaver
Idrettsrådet skal:
1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

Se hele NIFs lov om Idrettsråd, scroll ned til §8

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov

Antidoping Norge

World Anti-Doping Agency (WADA)

Politiattest for idrettslag

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Storgata 15
1776 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

5 + 15 =

Share This