Miljøkontakter

Miljøkontakter er ressurspersoner som er ute i idrettsklubber og gir familier som av ulike årsaker har utfordringer tilstrekkelig informasjon og trygghet slik at de finner seg til rette i idrettslag. Miljøkontaktene avdekker også hvilke familier som har behov for økonomisk hjelp, sli kat barna ikke faller fra av den grunn. Halden idrettsråd arrangerer miljøkontaktkurs der vi kurser miljøkontakter.

Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan være et av flere hindre for at noen begynner eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker.

Halden Idrettsråd (HIR) og Halden kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette samtidig som man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, og at ikke utgiftsnivået generelt øker.

Kjenner du til barn eller ungdom i Halden som ønsker å delta eller fortsette i idretten, men der familiens økonomi blir et hinder? HIR har en ordning for dette! Miljøkontakten arbeider tillitsfullt og familier som får bistand blir ikke eksponert. Det er kun miljøkontakt, familie og kasserer som vet om støtten.

Miljøkontaktens oppgaver

Etablerer kontakt med foresatte.
Her blir informasjon om hvordan klubben og lagene drives viktig, – gjennom dette skape større trygghet/forståelse hos foresatte. Først gjennom et skriv med info om klubben, laget og MK. Deretter tar MK kontakt med foresatte gjennom telefon og/eller besøk.

Sikre at informasjonsflyten til familiene er forenklet og lettfattelig.
Eks, info på mail kuttet ned til en lettfattelig SMS med den viktigste informasjon.
Feks: bruker laget Facebook ? Søsken? Trengs det tolk i enkelte sammenhenger?

Formidle informasjon om kontingent- og treningsavgift.
Informere om alternative betalingsformer. Ha en dialog, informer godt om rettigheter og plikter. Følge opp evt purring.

Kartlegge eventuelle skyssbehov, og delegere ansvaret i foreldregruppen på det enkelte lag.   

Kartlegge behovet for støtte til utstyr.
Ta kontakt med hjemmet for å få foresatte til og skaffe nødvendig utstyr. For ferske foreldre kan man ta en prat om hensiktsmessig utstyr tilpasset årstidene. Dersom ikke foreldrene tar tak,- kontakt miljøkontakten for å hente ut utstyr fra klubbens utstyrspool.

Gi god og tidlig info i forbindelse med turneringer og dugnad.
Forklare hva som skal skje på turen, hvilke voksne som skal være med o.s.v. Hva som kreves av utstyr og betaling. Dugnader er også et viktig tema som foreldrene bør forklares og inviteres med på.

Delta på obligatorisk kurs
Det forutsettes at MK deltar på HIRs erfaringsmøter og kurs

Skrive årsrapport
MK leverer en årsrapport der det kort redegjøres for aktiviteten i gruppen.

Oversikt over miljøkontakter knyttet til HIR pr oktober 2023:

Navn Klubb Mail
Ina Wister Comet miljokontakt@comethockey.no
Marianne Bjerge Halden Atletklubb mari.mag@online.no
Benedicte Aasgaard Kvik Halden miljokontakt@kvikhalden.no
Line Heli Hansen Halden Basketballkubb line-therese.heli-hansen@bufetat.no
Lene Solberg Holt Berg IL lenesolberg@hotmail.com
Benny Strøm Idd SK bennyandrestroem@msn.com
Lill-Christin Wergeland Fredriksten Bryteklubb wergers@gmail.com
Dag Borge Svendsen Gimle IF dagborge@gmail.com
Frank Kildebo Halden GK frankern37@gmail.com
Anette Kvamsdal Halden Padleklubb anette.kvamsdal@gmail.com
Julie Einarsen Halden Styrkeidrettslag ju-ein@online.no
Inger Midtun Haldens Roklub inger.midttun@gmail.com
Kai Henning Melberg Haldens Svømmeklub kai.henning.melberg@gmail.com
Hanne Aakre Halden Håndball hanneaakre@hotmail.com
Sandra Holm Halden Håndball sandra.larsson15@gmail.com
Malin Pedersen TTIF Håndball malin.pedersen76@gmail.com
Silje Victoria Pedersen Fredrikshald Turnforening siljevictoria91@live.no
Cecilie Larseng Kvik Halden cecilie@larseng.no
Ina Hult Norvald Halden Tennisklubb idahult@hotmail.com
Nora Schjønsby Halden Volleyballklubb nora.schjonsby@gmail.com
Mikaela Rødstali TTIF Fotball mikaela.extragiverglede@gmail.com
Charlotte Gilstedt Halden Idrettslag charlottetg@hotmail.com
Hilde Strand Halden Løpeklubb hirest@gmail.com
Hilde Bekkevard       Halden Skiklubb  hilde.bekkevard@gmail.com

 

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Storgata 15
1776 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

2 + 4 =

Share This