Miljøkontakter

Miljøkontakter er ressurspersoner som er ute i idrettsklubber og gir familier som av ulike årsaker har utfordringer tilstrekkelig informasjon og trygghet slik at de finner seg til rette i idrettslag. Miljøkontaktene avdekker også hvilke familier som har behov for økonomisk hjelp, sli kat barna ikke faller fra av den grunn. Halden idrettsråd arrangerer miljøkontaktkurs der vi kurser miljøkontakter.

Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan være et av flere hindre for at noen begynner eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker.

Halden Idrettsråd (HIR) og Halden kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette samtidig som man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, og at ikke utgiftsnivået generelt øker.

Kjenner du til barn eller ungdom i Halden som ønsker å delta eller fortsette i idretten, men der familiens økonomi blir et hinder? HIR har en ordning for dette! Miljøkontakten arbeider tillitsfullt og familier som får bistand blir ikke eksponert. Det er kun miljøkontakt, familie og kasserer som vet om støtten.

Miljøkontaktens oppgaver

Etablerer kontakt med foresatte.
Her blir informasjon om hvordan klubben og lagene drives viktig, – gjennom dette skape større trygghet/forståelse hos foresatte. Først gjennom et skriv med info om klubben, laget og MK. Deretter tar MK kontakt med foresatte gjennom telefon og/eller besøk.

Sikre at informasjonsflyten til familiene er forenklet og lettfattelig.
Eks, info på mail kuttet ned til en lettfattelig SMS med den viktigste informasjon.
Feks: bruker laget Facebook ? Søsken? Trengs det tolk i enkelte sammenhenger?

Formidle informasjon om kontingent- og treningsavgift.
Informere om alternative betalingsformer. Ha en dialog, informer godt om rettigheter og plikter. Følge opp evt purring.

Kartlegge eventuelle skyssbehov, og delegere ansvaret i foreldregruppen på det enkelte lag.   

Kartlegge behovet for støtte til utstyr.
Ta kontakt med hjemmet for å få foresatte til og skaffe nødvendig utstyr. For ferske foreldre kan man ta en prat om hensiktsmessig utstyr tilpasset årstidene. Dersom ikke foreldrene tar tak,- kontakt miljøkontakten for å hente ut utstyr fra klubbens utstyrspool.

Gi god og tidlig info i forbindelse med turneringer og dugnad.
Forklare hva som skal skje på turen, hvilke voksne som skal være med o.s.v. Hva som kreves av utstyr og betaling. Dugnader er også et viktig tema som foreldrene bør forklares og inviteres med på.

Delta på obligatorisk kurs
Det forutsettes at MK deltar på HIRs erfaringsmøter og kurs

Skrive årsrapport
MK leverer en årsrapport der det kort redegjøres for aktiviteten i gruppen.

Oversikt over miljøkontakter knyttet til HIR pr oktober 2023:

Navn

Klubb

Mail

Ina Wister

Comet

miljokontakt@comethockey.no

Marianne Bjerge

Halden Atletklubb

mari.mag@online.no

Benedicte Aasgaard

Kvik Halden

miljokontakt@kvikhalden.no

Line Heli Hansen

Halden Basketballkubb

line-therese.heli-hansen@bufetat.no

Lene Solberg Holt

Berg IL

lenesolberg@hotmail.com

Benny Strøm

Idd SK

bennyandrestroem@msn.com

Lill-Christin Wergeland

Fredriksten Bryteklubb

wergers@gmail.com

Dag Borge Svendsen

Gimle IF

dagborge@gmail.com

Frank Kildebo

Halden GK

frankern37@gmail.com

Anette Kvamsdal

Halden Padleklubb

anette.kvamsdal@gmail.com

Julie Einarsen

Halden Styrkeidrettslag

ju-ein@online.no

Inger Midtun

Haldens Roklub

inger.midttun@gmail.com

Kai Henning Melberg

Haldens Svømmeklub

kai.henning.melberg@gmail.com

Hanne Aakre

Halden Håndball

hanneaakre@hotmail.com

Sandra Holm

Halden Håndball

sandra.larsson15@gmail.com

Malin Pedersen

TTIF Håndball

malin.pedersen76@gmail.com

Silje Victoria Pedersen

Fredrikshald Turnforening

siljevictoria91@live.no

Cecilie Larseng

Kvik Halden

cecilie@larseng.no

Ina Hult Norvald

Halden Tennisklubb

idahult@hotmail.com

Nora Schjønsby

Halden Volleyballklubb

nora.schjonsby@gmail.com

Mikaela Rødstali

TTIF Fotball

mikaela.extragiverglede@gmail.com

Charlotte Gilstedt

Halden Idrettslag

charlottetg@hotmail.com

Hilde Strand

Halden Løpeklubb

hirest@gmail.com

 

 

 

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Storgata 15
1776 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

1 + 7 =

Share This