Stiftet i år

Klubber/Foreninger

Medlemmer

Velkommen til Halden Idrettsråd.
Halden Idrettsråds formål er å arbeide for at idretten i Halden skal få de best mulige forhold. I dette ligger også samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.

Halden Idrettsråd har et tett samarbeid med Halden kommune, og de har også ansvaret for fordeling av statlige og kommunale midler til lagene, samt treningstider i de forskjellige hallene. Halden Idrettsråd ønsker å ha en løpende dialog med alle klubber og lag og å yte dem ønsket service.

Alt om Halden Idrettsråd i Halden Arbeiderblad kan du lese her.

Retningslinjer for bruk av simulert høyde er fastsatt

Norges forbud mot bruk av simulert høyde har i mange år vært omdiskutert, men i mai ble forbudet altså opphevet.   På Idrettstinget i mai ble forbudet fjernet, etter flere tidligere runder på idrettstinget. I år var det friidrettsforbundet som tok saken til...

Halden tatt med i “Inkludering i idrettslag”

Halden er inkludert i "Inkludering i idrettslag"   Etter flere år med jobbing inn mot NIF i håp om at Halden kan bli en del av tilskuddsordningen "Inkludering i Idrettslag" har vi blitt tatt med fra 2022.  Kort fortalt betyr det at vi har et forum å diskutere...

Gjeldene restriksjoner pr 25.9.21 kl 16:00

Under følger restriksjoner pr nå. Denne listen er utarbeidet sammen med kommuneoverlege og vil bli oppdatert når det skjer endringer. OPPDATERT 25.9.21 klokken 16: Pr nå er det ingen restriksjoner for Halden. All idrett og idrettsarrangementer kan foregå som normal!...

Halden Håndballforening starter håndballskole for gutter

Halden Håndballforening har nettopp startet håndballskole for gutter født i 2015 og 2014. Mer info om påmelding kan gjøres via denne linken https://haldenhandball.no/index.php/2021/08/25/handballskole-for-gutter/

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Johan Stangsplass 2,
1767 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

5 + 2 =

Share This