Vi innkaller til formannsmøte ang. hallsituasjonen i Halden tirsdag 16.6. kl.18.00 i Halden Ishall.
Det er viktig at ledere i berørte klubber møter frem.

Share This