Din opptreden i forbindelse med Allbrukshallen på Remmen er mer enn pinlig.

Først går du i den massemønstringen som vi innenfor idretten iverksatte før kommunestyremøtet torsdag 3. september for å vise at man ser behovet for en ny idrettshall på Remmen som kommunestyret to ganger har vedtatt skal bygges der.

Når så saken kommer opp til behandling i kommunestyret, så bruker du din dobbeltstemme for å stoppe hele saken. Snakk om moral. Idrettsrådets representanter har sammen med de politisk valgte medlemmer av arbeidsgruppen kommet fram til både et driftsbudsjett og en finansiering som er fullt ut forsvarlig sett ut ifra en kommunal medvirkning. Det er derfor helt uforståelig at den valgte arbeidsgruppen ikke fikk fullmakt av kommunestyret til å sluttføre sitt arbeide.  En fullmakt ville gitt arbeidsgruppen anledning til å foreta de siste nødvendige avklaringer med de forskjellige bidragsyterne til prosjektet. Dette hadde ikke kostet kommunen noe økonomisk. Som ordfører får du heller være åpen og si som det er, at du er i mot hele prosjektet. Det ville være mer redelig fra din side.

Du vet jo selv hva som er blitt lagt ned av arbeidsinnsats av folk innen de forskjellige idrettslagene, allikevel kutter dere i støtten som blir gitt idretten generelt. 

Som leder av Halden idrettsråd vil jeg derfor ved dette kommunevalget oppfordre alle til å bruke sin stemmerett og stemme på de partiene som uten forbehold har lovet at utbyggingen på Remmen skal starte umiddelbart etter valget.

 

Per Nordlie

Leder av Halden Idrettsråd.

Share This