Halden Idrettsråd beklager at Høyre ikke føler seg truffet av kritikken da det er Høyre v/ordføreren som hele tiden har lagt demper på fremdriften i denne saken ved å henvise til dårlig økonomi. Dette gjelder barn og unges oppvekstsvilkår i kommunen og bør således ha prioritet. Det finnes andre kommuner i Norge som også er på Robek liste og som for tiden bygger idrettshaller.

Når de nå kommer med signaler om idrettshall på Os i samarbeid med Fylkeskommunen så fremkommer det ennå tydeligere at saken treneres. Halden Idrettsråd har vært i møte med Fylkeskommunen og fått klart svar på at det ikke vil satses på videregående skole i Halden før det er bygget to nye skoler i Nedre Glomma regionen. Således er Os alternativet ikke realiserbart før tidligst i 2024. Dette blir en «skyggelegging av flerbrukshall på Remmen».

Remmen som flerbrukshall er to ganger vedtatt i kommunestyret som det eneste prosjektet som er politisk behandlet, og det kan derfor ikke oppfattes annerledes enn at Høyre med dette sår tvil om ønsket å realisere en flerbrukshall i Halden.

Hvorfor vil ikke Høyre gi arbeidsgruppa fullmakt til å kunne forhandle på kommunes vegne uten øvrige forpliktelser når dette ikke vil koste kommunen noe økonomisk. Halden Idrettsråd ønsker sammen med utvalgte politikere å fremforhandle avtaler med grunneier, næringsliv, høyskolen, fylkeskommunen etc. for deretter å bringe saken frem til politisk behandling.

Idretten tilfører kommunen et sted mellom 80 og 100 millioner pr. år i frivillig arbeid for barn og unge. Vi mener derfor ikke å være kravstore når vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet. Det er flere idrettslag som har barn på venteliste for at hallkapasiteten er sprengt. Halden ligger på jumboplass når det gjelder innendørskapasitet pr. innbygger.

Derfor: Gi idretten rammevilkår til å drive folkehelsearbeid for barn og unge og følg opp det vedtaket som dere har støttet: Flerbrukshall på Remmen som er det eneste realistiske prosjektet.

Halden Idrettsråd

Share This