Nå har GjensidigeStiftelsen opprettet et fond på 15 millioner til korona-tiltak. 

Disse kan søke støtte
• Frivillige lag, foreninger og organisasjoner, sosiale entreprenører og ideelle selskap som er registrert i Frivillighetsregisteret.
• Gjensidigestiftelsen kan beslutte at andre organisasjoner kan søke om eller tildeles støtte for spesifikke prosjekter.

Dette gis det støtte til
• Det kan søkes om støtte til strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av Korona-tiltakene for sårbare grupper.
• Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet

For mer info og for å komme til søknad, se denne linken https://www.gjensidigestiftelsen.no/stotte-til-korona-tiltak/

Halden Idrettsråd takker GjensidigeStiftelsen for at de oppretter dette fondet, så idrettsklubbene har mulighet til å “reise seg” igjen.

Share This