Halden er inkludert i “Inkludering i idrettslag”

 

Etter flere år med jobbing inn mot NIF i håp om at Halden kan bli en del av tilskuddsordningen “Inkludering i Idrettslag” har vi blitt tatt med fra 2022.  Kort fortalt betyr det at vi har et forum å diskutere inkludering i og vi får årlig midler til inkluderingsarbeidet vi gjør, noe som vil gjøre planleggingen for kommende år mer forutsigbar. Tilskuddene fra denne ordningen kommer virkelig byens idrettsklubber til gode.

 

Noe info fra NIF om ordningen:

Mål og målgrupper

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende
lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Positive resultat

Midlene har bidratt til deltakelse av målgruppene inn i ordinære idrettstilbud, samt i andre idrettstilbud som åpen hall, ferietilbud og ulike kurs. Støtten gjør altså at idrettslag kan iverksette gode inkluderingstiltak som gir barn og ungdom mulighet for gode opplevelser og tilhørighetsfølelse til et godt miljø. Idrettslagene i ordningen oppgir at de har fått flere i målgruppene til å bli i idrettslagene. I tillegg til at idrettslagene får flere medlemmer, oppgir idrettslagene at de får flere foreldre til å bli engasjerte, at idrettslagets omdømme forbedres, at kriminalitet forebygges og at lokalmiljøet bedres. Inkludering i idrettslag gir derfor positive ringvirkninger for samfunnet for øvrig.

 

For dere ekstra interesserte kan dere se en presentasjon fra NIF her

Share This