Halden Idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 14.mars 2017 kl. 18.30 i Halden Ishall. Frist for innlevering av eventuelle forslag er 27. februar.

Alle saksdokumenter legges ut på Idrettsrådets nettside senest 1 uke før årsmøtet.

Hver klubb kan stille med inntil 2 representanter – en av hvert kjønn.

Velkommen!

Årsmøtepapirene ligger under Dokumenter i menyen over.

Share This