Årsmøte i Halden Idrettsråd finner sted tirsdag 15. mars 2016 kl. 18.30 i Halden Ishall

Siste frist for innlevering av eventuelle forslag er tirsdag 1.mars 2016

Alle dokumenter vil bli lagt ut på vår nettside senest 1 uke før årsmøtet

Hver klubb kan stille med inntil 2 personer – en av hvert kjønn

Velkommen til årsmøtet.

 

Mvh

Styret i Halden Idrettsråd

Share This