Vi i HIR inviterer alle klubber og idrettslag i Halden til et møte hvor vi ønsker å starte arbeidet med hvordan vi i idretten i Halden kan få til en best mulig integrering av flyktninge-/innvandrer barn og unge. 

Møtet finner sted i Halden ishall tirsdag 13. september kl.18.00

Vennligst se vedlagte program.

 

Vi håper at mange klubber har anledning til å være med på dette møtet.

 

Halden Idrettsråd

Share This