Halden Idrettsråd inviterer klubbens leder, alt. en vararepresentant, til vårt årlige julemøte tirsdag 9.desember kl. 18:00 på Bykroa.

Ordfører, alt.varaordfører vil redegjøre for budsjettet, og Per Nordlie vil informere om saker som har blitt behandlet av Styret i HIR i løpet av året. 

Som vanlig vil det bli servert juletallerken. 

Påmelding til Per Nordlie, tlf.97 69 61 40 alt. mail: pk-nord@online.no, senest 5.desember. 

Vi håper mange har anledning til å komme.

Share This