Norges forbud mot bruk av simulert høyde har i mange år vært omdiskutert, men i mai ble forbudet altså opphevet.

 

På Idrettstinget i mai ble forbudet fjernet, etter flere tidligere runder på idrettstinget. I år var det friidrettsforbundet som tok saken til tinget og forbudet ble fjernet med 133 mot 30 stemmer.

Da idrettspresident Berit Kjøll holdt innlegg om saken på tinget i mai, gjorde hun det klart at hun ønsket å få avklare det prinsipielle, altså om tinget er for eller imot opphevelse av forbundet, for så å utarbeide retningslinjer senere.

Retningslinjene for bruken av høydehus skulle bestemmes på det ekstraordinære idrettstinget i oktober, og de er nå klare.

Retningslinjene kan leses her

Share This