Vi er takknemlige for at vi også i år har mottatt sponsormidler fra Sparebankstiftelsen i Halden og Halden Sparebank. Begge ønsker at søknader om midler til idretten skal gå via Halden Idrettsråd. Dette gjelder søknader fra klubber som ikke har egne avtaler med de nevnte sponsorer. Det kan søkes om midler til f.eks. prosjekter, eller utstyr til barne- og ungdsomsarbeidet i klubbene.

Kopi av ordrebekreftelse, eller faktura må fremlegges før eventuelle tildelinger blir utbetalt.

Søknadsfrist er 1. juni 2017.

Share This