Påmelding for årets sommerferieaktiviteter er åpen!

Hver dag er det aktiviteter fra 09:30-13:30.

Under følger bilde av steder, aktivitet og klubber som holder aktivitet.

For påmelding:

https://haldenkommune.pameldingssystem.no/registration/172

https://haldenkommune.pameldingssystem.no/registration/175

Mer info finnes på HIRs Facebook-sdie

Share This