2019 nærmer seg sutten, det er på tide med et tilbakeblikk på året for å se hva Halden Idrettsråd har bedrevet med i år.

2019 var det første hele året med daglig leder, og rådet hadde nå mulighet til å skape et innholdsrikt år hva gjelder tilrettelegging for idrett og arena, idrettsaktiviteter og inkludering.

Prosjektet vårt «Sammen om Halden» skulle fylle dagene med forskjellige tiltak, og det begynte i vinterferien med idrettsskole. 10 idrettsklubber holdt en 5 dagers idrettsskole gratis for 25 barn. Halden Taxi hentet barn og fraktet de til hallen, for så å kjøre de hjem når dagen var over. Dette var det første ferien med idrettsskole, og vi var spente på hvordan det skulle gå. Det er mye som må være planlagt for å gjennomføre dette på en perfekt måte. Blant ting som skal planlegges og gjennomføres er transport, mat, 25 barn på forskjellige stadier og nivåer skal føle mestring samtidig som de får en utfordring, idrettsklubbene skal være fornøyde, foreldrene skal være fornøyde, idrettshaller skal være booket og klare til å ta oss i mot.. Det er mange personer som må i sving! Heldigvis så gikk dette bra, og det hadde ikke gått uten hjelpen fra idrettsklubbene som deltok.

 

Gjennom våren arrangerte vi flere kurs og temakvelder. Dette er et tilbud til klubbene hvor de melder på personer de mener kurset er relevant for. Vi slet med gjennomføringen av mange av kursene, og måtte avlyse flere av de fordi det var for få påmeldte. Vi satt opp de kursene og temakveldene som klubbene har ytret et ønske om å delta på, og da vi må avlyse for påmeldingen er for lav føles det litt meningsløst å arrangere dette. Vi er avhengige av at klubbene bidrar og deltar på det de har ønsket seg. Klubben vil også tjene på å sende representanter på disse kursene. Deltagerne får med seg kunnskap hjem som kommer klubben til gode. Det ble blant annet gjennomført kurs for miljøkontakter, i ungdomsidrett og fagkveld for trenerkoordinatorer i løpet av 2019.

 

Når vi møtte sommerferien og skulle arrangere gratis sommerferieaktiviteter for barna stod vi mye bedre rustet enn vi gjorde i vinterferien. Vi hadde vært gjennom dette før og visste hva vi gikk til. Vi doblet også antall barn, og denne gangen tilbød vi 50 barn gratis ferieaktiviteter. I tillegg til å doble antall barn, doblet vi antall uker med aktiviteter. Den første og den siste uken i barnas skoleferie hadde vi lagt opp til aktiviteter. Vi avsluttet begge ukene med et vellykket besøk til Klatring på Grensen. Til dette fikk vi støtte fra Sparebankstiftelsen DnB, og hadde et samarbeid med Halden Kommune som fikk tilbud om å melde på et antall barn fra barnevern og NAV. Samarbeidet med Halden Kommune har forøvrig blitt veldig bra gjennom året, og vi samarbeider godt med både administrasjon og politikken. Sommerferieukene ble vellykket, og signalene vi har fått er at flere barn har blitt med videre i klubbene etter at de har deltatt på ferieaktiviteter.

 

Skole-idrett er også et tiltak hvor vi har brukt ressurser. Vi gjennomfører ukentlige treninger på 2 av byens skoler, Låby og Os. Før sommeren hadde vi 3 klubber på hver skole, men etter sommeren har det vært vanskeligere å få tak i klubber til å stille opp på dette. Det er færre frivillige i klubbene nå enn tidligere, og det merkes. Vi klatre til slutt å få tak i klubber, og nå er skoletilbudet oppe og går. Ca 100 barn har deltatt på skole-idrett-tiltaket i 2019, og noe vi ikke hadde sett for oss var at foreldrene til de deltakende barna også fikk dette som en møteplass. Foreldre som kanskje har kommet nylig til landet, eller som ikke har så stort kontaktnett fra før dukket opp sammen med barna og møtte andre i samme situasjon. Perfekt!

 

Et av hovedtiltakene i «Sammen om Halden» er miljøkontaktene og deres inkluderingsarbeid. Vi har miljøkontakter i 8 klubber pr. dags dato, og jobber hele tiden aktivt for å øke antallet. Jobben til miljøkontakten går kort fortalt ut på å hjelpe de som trenger hjelp i klubben. Det kan være å bistå de som ikke forstår språket med å få informasjon til å nå frem, bidra økonomisk gjennom «Økonomisk inkludering» eller for eksempel fungere som en støttespiller for barn under trening. Mesteparten av tiden miljøkontaktene bruker går med på å hjelpe de som sliter økonomisk. Sammen med aktuelle familier skal de se på hvordan de kan legge til rette for betaling, slik at barna ikke faller utenfor idretten. Hvis ikke miljøkontakten og familiene får landet en betalingsplan, så sender miljøkontakten et krav til HIR og vi betaler ut det familien trenger. Hittil i år har vi hjulpet 44 barn med nesten 150.000 kroner. Dette er penger vi fikk fra GjensidigeStiftelsen til støtte av «Sammen om Halden». Dette er det viktigste tiltaket i prosjektet, og miljøkontaktene er de som virkelig kan utgjøre en forskjell!

 

I september var det igjen klart for Barneidrettens Dag på Strupe. 15 klubber deltok, viste seg frem og instruerte mange barn i deres idrett. Strupe badet i sol og skikkelig sommervær, og vi hadde besøk av over 400 barn. Dette er en god arena for klubbene for å vise frem tilbudet sitt til byens barn, noe som forhåpentligvis resulterer i masse rekruttering.

 

Haldenidrettens Høstkonferanse arrangerte vi 16. november. Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, Kjell Puck og Øystein Pølsa Pettersen holdt flammende foredrag før politikere fra de ulike partiene møttes til en politisk debatt hvor tema var idrettens forhold kommende år.

 

Nå har vi vært gjennom det første hele året med daglig leder, og vi ser frem mot neste. Det er mye vi har fått gjort, og vi ser frem til å fortsette dette arbeidet, samt starte opp nye spennende prosjekter i samarbeid med idrettsklubbene i Halden og Halden Kommune. Halden Idrettsråd ønsker å takke alle samarbeidspartnere for året som har gått og samtidig sendes ønsker om en god og fredfull julefeiring samt et riktig godt nytt år til dere alle.

 

 

Share This