Miljøkontaktmøte 22.11

I går, 22. november, arrangerte HIR erfaringsmøte for miljøkontaktene vi har i klubbene. Miljøkontaktene gjør en fantastisk jobb og vi er veldig takknemlig og stolt av jobben de gjør.  Den pågående sykdommen og jobb gjorde at noen ikke kunne delta, men 9 stk møtte opp...

2,4 mill til idrettsklubbene i Halden

HIR har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler). I år ble den totale summen 2 705 327 kr. I tillegg til den ordinære tildelingen på 2 417 642 kr fikk idretten en gledelig nyhet om at regjeringen ville styrke årets fordeling med ytterligere 50 millioner...

Retningslinjer for bruk av simulert høyde er fastsatt

Norges forbud mot bruk av simulert høyde har i mange år vært omdiskutert, men i mai ble forbudet altså opphevet.   På Idrettstinget i mai ble forbudet fjernet, etter flere tidligere runder på idrettstinget. I år var det friidrettsforbundet som tok saken til...

Halden tatt med i “Inkludering i idrettslag”

Halden er inkludert i “Inkludering i idrettslag”   Etter flere år med jobbing inn mot NIF i håp om at Halden kan bli en del av tilskuddsordningen “Inkludering i Idrettslag” har vi blitt tatt med fra 2022.  Kort fortalt betyr det at vi har...

Gjeldene restriksjoner pr 25.9.21 kl 16:00

Under følger restriksjoner pr nå. Denne listen er utarbeidet sammen med kommuneoverlege og vil bli oppdatert når det skjer endringer. OPPDATERT 25.9.21 klokken 16: Pr nå er det ingen restriksjoner for Halden. All idrett og idrettsarrangementer kan foregå som normal!...