Halden Idrettsråd (HIR) søker daglig leder i 100% stilling

HIR er et organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund og er paraplyorganisasjonen for nærmere 50 idrettslag i byen, med 11.000 medlemskap. Idretten er Haldens største frivillige organisasjon og HIR har kontor i tilknytning til Halden Ishall. Idrettsrådets...

Årsmøte 2018

Årsmøte finner sted tirsdag 13. mars kl 18:00 i Ishallen.   Årsmøte papirene finner du under dokumenter!

Søknad om sponsormidler til barne- og ungdomsidretten

Vi er takknemlige for at vi også i år har mottatt sponsormidler fra Sparebankstiftelsen i Halden og Halden Sparebank. Begge ønsker at søknader om midler til idretten skal gå via Halden Idrettsråd. Dette gjelder søknader fra klubber som ikke har egne avtaler med de...

Årsmøte 2017

Halden Idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 14.mars 2017 kl. 18.30 i Halden Ishall. Frist for innlevering av eventuelle forslag er 27. februar. Alle saksdokumenter legges ut på Idrettsrådets nettside senest 1 uke før årsmøtet. Hver klubb kan stille med inntil 2...