Dokumenter

2019

Årsberetning 2018
Budsjett 2019
Engasjementbrev for revisjonsoppdrag
Forslag antall representanter
Forslag fordeling av LAM-midler
Forslag fra HBBK
Forslag til engasjement av revisor
Forslag til kontingent 2020
Handlingsplan 2019
Regnskap_2018
Revisjonsberetning 2018
Styrets innstilling til forslag fra_HBBK

2018

Protokoll årsmøte 2018
Årsberetning 2017
Årsregnskap 2017
Budsjett 2018
Forslag fra styret
Forslag til Idrettsrådets ting 13
Forslag til kontingent 2018-2019
Haldenprosjekt til klubbene – vedlegg
Handlingsplaner 2018
Noter til årsregnskapet for 2017
Revisjonsberetning 2017 HIR
Vedlegg forslag fra klubber

2017
Protokoll årsmøte 2016
Årsberetning 2016
Årsregnskap 2016
Budsjett 2017
Forslag fra HTH til HIR sitt årsmøte
Forslag til kontingent 2017
Forslag til nye retningslinjer for fordeling av
LAM-midler

Handlingsplaner 2017
Korrigerte handlingsplaner for 2017
Noter til årsregnskap_2016
Revisjonsrapport 2016

2016
Godkjente Lover for Halden Idrettsråd 2016
Protokoll fra årsmøte
Redigert budsjett 2016
Årsberetning 2015
Strategiplan HIR 2016 – 2020
Regnskap 2015
Noter til regnskap 2015
Lover for Halden Idrettsråd
Handlingsplaner 2016
Budsjett 2016.pdf
Revisjonsrapport 2015
Forslag til Årsmøtet – fastsettelse av kontingent 2016

2015
Samarbeidsavtale mellom Halden Idrettsråd og Halden Kommune pr 11. juni 2015
Protokoll fra årsmøte
Årsberetning 2014
Forslag – fastsettelse av kontingent
Handlingsplan
Årsregnskap 2014 oppdatert! Noter er korrigert.
Budsjett 2015

2014
Protokoll fra årsmøte
Årsberetning 2013
Forslag – fastsettelse av kontingent
Forslag til årsmøte fra styret
Handlingsplan
Årsregnskap 2013
Budsjett 2014

2013
Protokoll fra årsmøte
Årsberetning 2012
Forslag – fastsettelse av kontingent
Forslag fra HKH og HTH – prosjektgruppe
Forslag – Lov for Halden Idrettsråd
Årsregnskap 2012
Budsjett 2013
Lov for HIR vedtatt 5.3.2013
Lovgodkjenning-2013

2012
Årsberetning 2011
Protokoll fra årsmøte 2011
Revidert regnskap 2011/budsjett 2012
Fordeling av treningstider
Rapportskjema

2011
Protokoll fra årsmøte 2010
Revidert budsjett for 2011
Årsberetning 2010
Strategiplan for Halden Idrettsråd 2011-2015
Vedlegg til Strategiplan

2010
Årsberetning 2009
Protokoll fra årsmøte 2009
Rapportskjema

2009
Årsberetning 2008
Rapportskjema
Protokoll fra årsmøte 2008
Allbrukshall – Aktuelle arealer
Fargekodet arealoversikt
Romoversikt
Arealsammendrag romprogram
Romskjema hall
Romskjema vektrom
Romskjema klatrevegg
Romskjema vektlager
Romskjema lager for klatrevegg
Romskjema idrettslager
Romskjema stollager
Romskjema scenelager
Romskjema tribune
Romskjema herregarderober
Romskjema damegarderober

2007
Styresammensetning 2008
Protokoll fra årsmøte 2007
Årsberetning 2007
Rapportskjema for klubber og lag