Stiftet i år

Klubber/Foreninger

Medlemmer

Velkommen til Halden Idrettsråd.
Halden Idrettsråds formål er å arbeide for at idretten i Halden skal få de best mulige forhold. I dette ligger også samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.

Halden Idrettsråd har et tett samarbeid med Halden kommune, og de har også ansvaret for fordeling av statlige og kommunale midler til lagene, samt treningstider i de forskjellige hallene. Halden Idrettsråd ønsker å ha en løpende dialog med alle klubber og lag og å yte dem ønsket service.

Alt om Halden Idrettsråd i Halden Arbeiderblad kan du lese her.

Søknad om sponsormidler til barne- og ungdomsidretten

Vi er takknemlige for at vi også i år har mottatt sponsormidler fra Sparebankstiftelsen i Halden og Halden Sparebank. Begge ønsker at søknader om midler til idretten skal gå via Halden Idrettsråd. Dette gjelder søknader fra klubber som ikke har egne avtaler med de...

Årsmøte 2017

Halden Idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 14.mars 2017 kl. 18.30 i Halden Ishall. Frist for innlevering av eventuelle forslag er 27. februar. Alle saksdokumenter legges ut på Idrettsrådets nettside senest 1 uke før årsmøtet. Hver klubb kan stille med inntil 2...

Rapport fra hallkomiteen

Her finner du rapporten i pdf. (klikk på teksten) Rapporten inneholder bl.a.: -Sammendrag og konklusjon -Innledning -Generelle anbefalinger -Behovsanalyse -Behovsoppfyllelse -Vurdering av ulike hall-initiativer

Invitasjon til møte ang. integrering

Vi i HIR inviterer alle klubber og idrettslag i Halden til et møte hvor vi ønsker å starte arbeidet med hvordan vi i idretten i Halden kan få til en best mulig integrering av flyktninge-/innvandrer barn og unge.  Møtet finner sted i Halden ishall tirsdag 13. september...

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Johan Stangsplass 2,
1767 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

11 + 11 =

Share This