Stiftet i år

Klubber/Foreninger

Medlemmer

Velkommen til Halden Idrettsråd.
Halden Idrettsråds formål er å arbeide for at idretten i Halden skal få de best mulige forhold. I dette ligger også samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.

Halden Idrettsråd har et tett samarbeid med Halden kommune, og de har også ansvaret for fordeling av statlige og kommunale midler til lagene, samt treningstider i de forskjellige hallene. Halden Idrettsråd ønsker å ha en løpende dialog med alle klubber og lag og å yte dem ønsket service.

Alt om Halden Idrettsråd i Halden Arbeiderblad kan du lese her.

Miljøkontaktmøte 22.11

I går, 22. november, arrangerte HIR erfaringsmøte for miljøkontaktene vi har i klubbene. Miljøkontaktene gjør en fantastisk jobb og vi er veldig takknemlig og stolt av jobben de gjør.  Den pågående sykdommen og jobb gjorde at noen ikke kunne delta, men 9 stk møtte opp...

2,4 mill til idrettsklubbene i Halden

HIR har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler). I år ble den totale summen 2 705 327 kr. I tillegg til den ordinære tildelingen på 2 417 642 kr fikk idretten en gledelig nyhet om at regjeringen ville styrke årets fordeling med ytterligere 50 millioner...

Retningslinjer for bruk av simulert høyde er fastsatt

Norges forbud mot bruk av simulert høyde har i mange år vært omdiskutert, men i mai ble forbudet altså opphevet.   På Idrettstinget i mai ble forbudet fjernet, etter flere tidligere runder på idrettstinget. I år var det friidrettsforbundet som tok saken til...

Halden tatt med i “Inkludering i idrettslag”

Halden er inkludert i "Inkludering i idrettslag"   Etter flere år med jobbing inn mot NIF i håp om at Halden kan bli en del av tilskuddsordningen "Inkludering i Idrettslag" har vi blitt tatt med fra 2022.  Kort fortalt betyr det at vi har et forum å diskutere...

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Storgata 15
1776 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

9 + 2 =

Share This