Stiftet i år

Klubber/Foreninger

Medlemmer

Velkommen til Halden Idrettsråd.
Halden Idrettsråds formål er å arbeide for at idretten i Halden skal få de best mulige forhold. I dette ligger også samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.

Halden Idrettsråd har et tett samarbeid med Halden kommune, og de har også ansvaret for fordeling av statlige og kommunale midler til lagene, samt treningstider i de forskjellige hallene. Halden Idrettsråd ønsker å ha en løpende dialog med alle klubber og lag og å yte dem ønsket service.

Alt om Halden Idrettsråd i Halden Arbeiderblad kan du lese her.

GjensidigeStiftelsen oppretter fond på 15 mnok til korona-tiltak

Nå har GjensidigeStiftelsen opprettet et fond på 15 millioner til korona-tiltak.  Disse kan søke støtte • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner, sosiale entreprenører og ideelle selskap som er registrert i Frivillighetsregisteret. • Gjensidigestiftelsen kan...

Sparebank1Stiftelsen Halden støtter “Sammen om Halden”!

Det er med stor glede jeg kan fortelle at HIR i går ble tildelt 320.000 kr fra Sparebank1Stiftelsen Halden til prosjektet "Sammen om Halden"             Vi er veldig ydmyke ovenfor gaven vi har fått og glad for at stiftelsen ser...

Tildelinger til “Sammen om Halden” i 2020

Prosjektet vårt "Sammen om Halden" har fått to tildelinger for 2020: Av GjensidigeStiftelsen har vi mottatt 40.000 kroner og av Sparebankstiftelsen DnB har vi mottatt 50.000 kroner til nå. Dette er vi veldig takknemlige for, og gjør at vi kan sette til verks noen...

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Johan Stangsplass 2,
1767 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

11 + 10 =

Share This