Årsmøte 2017

Halden Idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 14.mars 2017 kl. 18.30 i Halden Ishall. Frist for innlevering av eventuelle forslag er 27. februar. Alle saksdokumenter legges ut på Idrettsrådets nettside senest 1 uke før årsmøtet. Hver klubb kan stille med inntil 2...

Rapport fra hallkomiteen

Her finner du rapporten i pdf. (klikk på teksten) Rapporten inneholder bl.a.: -Sammendrag og konklusjon -Innledning -Generelle anbefalinger -Behovsanalyse -Behovsoppfyllelse -Vurdering av ulike hall-initiativer

Invitasjon til møte ang. integrering

Vi i HIR inviterer alle klubber og idrettslag i Halden til et møte hvor vi ønsker å starte arbeidet med hvordan vi i idretten i Halden kan få til en best mulig integrering av flyktninge-/innvandrer barn og unge.  Møtet finner sted i Halden ishall tirsdag 13. september...

Invitasjon til årsmøte i Halden Idrettsråd 15.3.2016

Årsmøte i Halden Idrettsråd finner sted tirsdag 15. mars 2016 kl. 18.30 i Halden Ishall Siste frist for innlevering av eventuelle forslag er tirsdag 1.mars 2016 Alle dokumenter vil bli lagt ut på vår nettside senest 1 uke før årsmøtet Hver klubb kan stille med inntil...

Halden Idrettsråds 75-års jubileum

Veldig hyggelig feiring av Halden Idrettsråds 75-års jubileum på Fredriksten Hotell lørdag 24.10. Taler, gaveoverrekkelser og mange hyggelige ord. Tilstede var bl.a. ordfører, en representant fra Øsfold Idrettskrets samt representanter fra Haldenidrettens største...